Nikotin

Kako ostaviti cigarete i što konzumirati kad dođe kriza?