Vodene kozice

Što se može koristiti kao pomoć liječenju vodenih kozica?