18. travnja 2024.

Zdrave biljke kao inspiracija

Prirodni lijek | Narodni lijekovi | Zdravlje iz prirode | Liječenje prirodom | Prirodni lijekovi

Homeopatija

Homeopatija

Homeopatija je novija alternativna metoda liječenja. Iako je još grčki liječnik Hipokrat u 5. st.pr.K. pisao o liječenju sličnoga sličnim, smatra se da je homeopatiju ustanovio je njemački liječnik S. Hahnemann 1790-ih godina. Ona se temelji na ideji klin se klinom izbija, odnosno da se slično sličnim liječi. Dr. Hahneman se u svoje vrijeme zagovarao za ono što se danas smatra sasvim uobičajenim poput zdrave prehrane, redovite tjelovježbe i poboljšanje socijalnih uvjeta.

Pretpostavka homeopatije je da tvari koje izazivaju određene simptome kod zdrave osobe mogu izliječiti te iste simptome kod bolesne osobe. Prema toj pretpostavci homeopatija je dobila i ime. Homeo znači sličan, a patija bolest.

Homeopatiju prakticiraju kvalificirani liječnici homeopati. Homeopatijom se tijelo tretira kao cjelina, a ne izdvojeni simptomi. Što znači da se prije liječenja u obzir uzima slika pacijenta na svim nivoima, tjelesnim, psihičkim i emotivnim.

Homeopatija se temelji na nekoliko načela:

– Zakon sličnosti – Slično se sličnim liječi.

– Totalitet simptoma – „Pojedinačni simptom nije bolest sama isto kao što stopalo nije samo za sebe čovjek“. Da bi se došlo do totaliteta simptoma moraju se u obzir uzeti svi oni koji sačinjavaju sveukupnu sliku pacijenta na svim nivoima.

– Zakon minimalne doze – Doza lijeka koja se primjenjuje mora biti minimalna, ali istovremeno učinkovita.

Homeopatija koristi biljne mineralna i kemijski proizvedene mješavine supstanci, koje se pri određenim postupcima što više razrjeđuju, čime se postižu sičušne, gotovo neznatne doze originalne supstance. Kritičari homeopatije tvrde kako se ponekad u homeopatskim pripravcima gotovo potpuno izgubi originalna supstanca, te da takvi lijekovi imaju isključivo placebo učinak.

– Zakon o pojedinačnom pripravku – homeopatski pripravci se primjenjuju samo pojedinačno.

Homeopatski lijekovi imaju širok spektar djelovanja kao i konvencionalna medicina, ali ne preporuča ih se koristiti kao samopomoć, nego bi se prije uzimanja trebalo razgovarati sa stručnom osobom i napraviti pregled.

Prije nekoliko godina hrvatski Zakon o lijekovima uvrstio je homeopatske lijekove u posebnu skupinu, oni ne smiju imati istaknute indikacije (namjenu) te na njima mora biti naznačena opaska kako nemaju dokazanog ljekovitog učinka.

Rate this post